Ukliďme Česko!

Dne 6. dubna se naše škola zapojila do výzvy Ukliďme Česko. Žáci nižšího gymnázia a studenti prvních ročníků gymnázia a SOŠ spolu s profesory posbírali odpadky celkem na 10 lokalitách. Dohromady se podařilo nasbírat 741 kg rozmanitého odpadu. Nejvíce byl zastoupen plast, poté sklo a papír. Dále jsme našli nespočet nedopalků cigaret, což by pro některé mohlo být možná k zamyšlení. Občas nás překvapilo, co někteří lidé vyhodí. Mezi nejzajímavější nálezy lze zařadit například jeden rýč, jedna lopata, jedny lyžařské hole, dámské hodinky, nákupní košík nebo dva televizory. Do akce se zapojila i městská policie, kterou jsme byli nuceni kontaktovat při nálezu použité injekční stříkačky i s jehlou. Velké díky patří společnosti Respono a Odboru životního prostředí města Vyškova, kteří zajistili pytle a jejich následný svoz. Děkujeme také všem studentům a profesorům, že se aktivně pustili do práce a přispěli tak k užitečné věci.

Těšíme se zase za rok!  Vaše Sluníčka GYKOVY