Exkurze v Modré

Žáci 2.SA a 2.SB si dne 15. 9. 2022 udělali krásný výlet, při kterém navštívili nejedno zajímavé místo. V rámci historické sekce se jednalo o Archeoskanzen Modrá, kde se poutavým způsobem seznámili s životy našich předků z dob Velké Moravy. Mezi aktivity přírodovědné sekce byla zařazena botanická a sladkovodní expozice Živá voda, kde žáky upoutal například povodní tunel se sladkovodními rybami.

Biologická olympiáda 2022

Dne 15. a 16. února 2022 proběhlo školní kolo Biologické olympiády (kategorií A a B). Téma letošního již 56. ročníku BiO bylo: DRŽ BALANC!!! Soutěžící obou kategorií čekaly dva praktické úkoly, třiceti otázkový test a obávaná poznávačka (patnáct
rostlin, patnáct živočichů).

Ukliďme Česko!

Dne 6. dubna se naše škola zapojila do výzvy Ukliďme Česko. Žáci nižšího gymnázia a studenti prvních ročníků gymnázia a SOŠ spolu s profesory posbírali odpadky celkem na 10 lokalitách. Dohromady se podařilo nasbírat 741 kg rozmanitého odpadu. Nejvíce byl zastoupen plast, poté sklo a papír. Dále jsme našli nespočet nedopalků cigaret, což by pro některé mohlo být možná k zamyšlení.

Sluníčka GYKOVY už vědí…

Jsme skupina studentů gymnázia, která se zapojila do celoročního projektu s názvem CO2 Liga. Jde o školský projekt Ekologického institutu Veronica, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Zabýváme se problematikou globální změny klimatu. Soutěž byla rozdělena do čtyř misí. Ze 60 zapojených škol ČR bylo nakonec 16. 6. 2021 pozváno 8 nejúspěšnějších týmů do Prahy a my jsme byli mezi nimi.

Věci mezi nebem a zemí 

Obrázek k projektu

Tento název pátého tématu v naší ozonové třídě dává skvělou příležitost propojit znalosti, kreativitu a vlastní invenci. V rámci přírodovědného bloku se studenti dozvěděli o atmosféře, podnebí, složení vzduchu, morfologii a anatomii ptáků, teplotě, zvuku, bouřce, hromu a spoustě dalších zajímavostí spojených s tímto tématem. 

BI – Učebnice

Biologie na nižším gymnáziu Učebnice jsou koncipovány jako čtyřdílný komplet, který svým obsahem plně pokrývá učivo přírodopisu na ZŠ i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Jedná se o bohatě ilustračně a obrazově vybavené tituly nakladatelství Fraus, které mají nejen odbornou, Read More …

BI – Vyučující

Jméno Telefon Mgr. Jitka Hrežová 517 307 021 Mgr. Eva Cikánková 517 307 021 Mgr. František Herman 517 307 033 Mgr. Miloš Holzer 517 326 785 Mgr. Olga Kaňová 517 326 780 Mgr. Petr Klement 517 326 745 Mgr. Lenka Read More …

Biologie SOŠ

Obecné cíle Vzdělávání v předmětu biologie a ekologie sleduje dva hlavní cíle. Prvním z nich je poskytnout žákům komplexní pohled na existenci a vývoj živých organismů, umožnit pochopení základních projevů živé hmoty a procesů, které v ní probíhají. Tím se vytváří nezbytný obecný Read More …