Přírodovědné praktikum primy

Třída prima A, tedy noví studenti našeho osmiletého gymnázia, se ve dnech 2. – 6. 9. 2019 zúčastnila přírodovědného praktika na Rychtě v Krásensku. Celý týden zde s žáky byl jejich třídní učitel Mgr. Petr Kudlička, učitel biologie Mgr. Petr Klement a tým tutorů z kvarty a kvinty. 

Primáni se celý týden věnovali průzkumu terénu v okolí Krásenska. Podnikli celodenní výlet do Kateřinské jeskyně a do Domu přírody Moravského krasu u Skalního mlýna. Naučili se určovat zeměpisné souřadnice. Program byl ozvláštněný třeba večerním sledováním hvězd, stezkou odvahy, příjezdem skautů nebo diskotékou. Poslední dva dny byli studenti rozděleni do skupinek a prováděli výzkum jednotlivých biotopů v okolí Rychty, na jehož základě si potom připravovali své projekty. Vrcholem praktika byla prezentace těchto projektů vedení naší školy. 

Při tom všem byl splněn i hlavní cíl praktika, což bylo seznámení žáků se svou novou třídou a stmelení kolektivu. Myslíme, že všichni zúčastnění si pobyt užili.

Děkujeme za finanční podporu Spolku Gymnázia a SOŠZE Vyškov a Nadaci Tři brány.

 

Simona Mozgová, 5.QA