ZE – Vyučující

  Jméno Telefon Mgr. Renata Máslová 517 326 774 Mgr. Mária Balátová 517 307 022 Mgr. Marta Bednářová 517 307 033 Mgr. Lenka Jančiová 517 307 033 Mgr. Ivana Kubartová 517 326 780 Mgr. Petr Kudlička 517 326 777 Mgr. Read More …

ZE – učebnice

Nižší gymnázium   1. ročník a kvinta 2. ročník a sexta   3. ročník a septima – seminář   4. ročník a oktáva – seminář  

Zeměpis SOŠ

Předmět hospodářský zeměpis vede k rozvíjení schopností pochopit vazby lidské společnosti a přírodní sféry, rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro pochopení geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Zaměřuje se na vystižení základních vztahů a trendů, dynamiku jevů a procesů. Předmět poskytuje Read More …

ZE – Vyšší gymnázium

Zeměpis má ve všeobecném vzdělání několik funkcí. Především po generace dodává do všeobecného vzdělání prostorový rozměr. Prostorovým rozměrem máme na mysli orientaci člověka na úrovní místní (lokální), oblastní (regionální), na úrovni světadílu (kontinentální) a celosvětové (globální). Kromě toho má zeměpis nezastupitelnou funkci syntetizující. Využívá mnoho poznatků z dalších věd. Na úrovni gymnázia jsou to znalosti z vyučovacích předmětů biologie, fyziky, dějepisu, občanské výchovy i dalších.