Zeměpis SOŠ

Předmět hospodářský zeměpis vede k rozvíjení schopností pochopit vazby lidské společnosti a přírodní sféry, rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro pochopení geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Zaměřuje se na vystižení základních vztahů a trendů, dynamiku jevů a procesů. Předmět poskytuje žákům ucelený systém informací i příkladů, na kterých lze demonstrovat různé směry rozvoje hospodářských aktivit.

Obecným cílem předmětu je kladně a tvořivě motivovat žáky k rozvoji aktivit hospodářství v rámci trvale udržitelného rozvoje na základě příkladů různorodého využívání hospodářských oblastí v Čechách, Evropě i mimoevropských regionech.