Erasmus + Mobilita pro učitele anglického jazyka

Naše škola je ve školním roce 2019/2020 opět úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.

V rámci jeho klíčové akce KA 1 – Projekty mobility osob se Mgr. Zlatka Zbořilová v říjnu zúčastnila první mobility – dvoutýdenního metodického kurzu pro učitele anglického jazyka Aspects of Teaching English na jazykové škole The English Language Centre ve městě Brighton a Hove ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl především určen pro učitele anglického jazyka ze středních škol. Zahrnoval důležitá témata metodiky výuky anglického jazyka, rozšíření jazykových znalostí a dovedností i aspekty ze socio-kulturní oblasti. Tato jazyková škola má dlouholetou tradici (byla založena v roce 1962) a má akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb. Přijíždějí se sem učit studenti z mnoha zemí celého světa např. ze Španělska, Itálie, Ruska, Číny, Japonska, Saudské Arábie, Brazílie, Německa, Kolumbie nebo Švýcarska.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, ukázky využití moderních technologií ve výuce cizího jazyka, hospitace ve výuce, komunikace v reálném prostředí, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost neformálních diskuzí v anglickém jazyce  i mimo výuku, možnost nejen komunikovat v AJ, ale  dozvědět se také zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života anglické rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila. Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a získané materiály budou sdíleny v průběhu roku v rámci předmětové komise AJ.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.