Tutanchamon v Brně

Dne 2. listopadu 2022 se vydal seminář Dějin kultury se žáky ze 3. a 4. ročníků na výstaviště do Brna. Studenti se přenesli do starověkého Egypta 14. století př. n. l. a získali příležitost dozvědět se spoustu informací a zajímavostí o objevení té nejzachovalejší hrobky vůbec – hrobky faraona Tutanchamona.

Tajemná legenda o krysařovi

Ve 13. století se tisíce lidí z Německa, severní Francie a území dnešní Belgie vydaly na východ. Jejich přestěhování podporovali čeští králové, šlechtici i kláštery – všichni totiž na osídlení nevyužité půdy vydělávali. Jedním z nejvýznamnějších kolonizátorů byl olomoucký biskup Bruno ze Šaumburku, rádce Přemysla Otakara ll.

Třeťáci a matička Praha

Paní učitelka Holubová se odhodlala k záslužnému činu a zařídila třídě 3.B exkurzi do Prahy. Byla velmi chytře naplánována na 29. a 30. září. Mohli jsme se tak ve středu během státního svátku chystat a po příjezdu nás čekal celý víkend na případnou rekonvalescenci. Oba dva dny byly doslova nabité zážitky, protože jsme obešli opravdu spoustu památek a významných míst.

Exkurze v Modré

Žáci 2.SA a 2.SB si dne 15. 9. 2022 udělali krásný výlet, při kterém navštívili nejedno zajímavé místo. V rámci historické sekce se jednalo o Archeoskanzen Modrá, kde se poutavým způsobem seznámili s životy našich předků z dob Velké Moravy. Mezi aktivity přírodovědné sekce byla zařazena botanická a sladkovodní expozice Živá voda, kde žáky upoutal například povodní tunel se sladkovodními rybami.

Dějepisné soutěže

První dubnový týden se nesl ve znamení dějepisných soutěží. V úterý 5. dubna se v Brně konalo krajské kolo Dějepisné olympiády. Ve středu 6. dubna jsme navštívili Biskupské gymnázium Barvičova v Brně, kde se konalo krajské kolo celostátní Dějepisné soutěže, kterou organizuje chebské gymnázium. Nabyté zkušenosti nám jistě pomohou do příštích ročníků. Už teď víme, že příštím tématem bude období let 1945 – 2000 s důrazem na studenou válku. Zájemce, kteří by se chtěli podílet na přípravě v rámci pracovní skupiny, prosím, aby kontaktovali paní magistru Evu Poláčkovou. 

Slavkovské memento 2021 – opět jsme byli úspěšní

V letošním roce proběhl již 17. ročník celostátní literární soutěže Slavkovské memento, kterou pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz, p. o. ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu a Československou obcí legionářskou Brno 2. Ke zpracování se nabízela dvě témata, a to „Války – neválky“ a „100. výročí vzniku Československé obce legionářské“. Mladí autoři si mohli zvolit libovolný stylistický útvar.