Tajemná legenda o krysařovi

Ve 13. století se tisíce lidí z Německa, severní Francie a území dnešní Belgie vydaly na východ. Jejich přestěhování podporovali čeští králové, šlechtici i kláštery – všichni totiž na osídlení nevyužité půdy vydělávali. Jedním z nejvýznamnějších kolonizátorů byl olomoucký biskup Bruno ze Šaumburku, rádce Přemysla Otakara ll.

Pověst o krysaři z německého městečka Hameln byla zpracována řadou autorů, kromě bratří Grimmů to byl například i Viktor Dyk. Překvapovala mnohé badatele – především tím, že se v ní uvádělo přesné datum.  To ukazovalo, že se za vyprávěním může skrývat skutečná událost…

O tom, jakou souvislost může mít pověst o 130 dětech odvedených mužem se stříbrnou flétnou z Hamelnu se zaniklou středověkou obcí Hamlíkov v katastrálním území obce Podomí, nám přišla popovídat Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková.

Přednáška doplněná prezentací tak nejen zpestřila výuku německého jazyka, ale také doplnila naše znalosti z jazyka českého a dějepisu. Na závěr hodiny zněly tóny muzikálu Krysař, který mnozí dobře známe.

Poděkování patří paní I. Šrámkové a Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, která přednášku umožnila.

 

Sára Tichá, studentka 2. ročníku obchodní akademie