Office Arena 2023

Soutěž Office Arena dává studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Soutěž se již tradičně skládala celkem ze tří kol, ve kterých musí každý soutěžící prokázat nejen perfektní znalost aplikací Word, Excel a PowerPoint, ale především kreativní myšlení, schopnost obhajoby projektu a další důležité dovednosti.

INTERSTENO 2023

Mezinárodní internetové soutěže INTERSTENO 2023 se letos studenti obchodní akademie zúčastnili 30. 3. 2023. Soutěžící absolvovali  desetiminutové opisy s penalizací 50 úhozů za chybu. Do soutěže, která je rozdělena do věkových kategorií, se přihlásilo 9 žáků naší školy, kteří si vybrali opisy v českém i anglickém jazyce.

Matematická soutěž žáků SOŠ

V pátek 24. 3. 2023 se uskutečnil 29. ročník Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ. Tato soutěž je vyhlašovaná MŠMT a organizovaná Jednotou českých matematiků a fyziků. Úkolem studentů bylo samostatně řešit zadané úlohy z různých oblastí matematiky, jejich obtížnost byla odstupňována podle věkových kategorií.

Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2023

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 se uskutečnilo 30. mistrovství ČR žáků ve zpracování textů na počítači. Soutěžilo se v desetiminutovém opisu textu s penalizací 50 za chybu. Pro zařazení žáků do výsledkové listiny byl minimální požadovaný výkon 200 čistých úhozů za minutu a nejvýše 0,5 % chyb. V opisu soutěžilo 571 soutěžících z 80 škol z celé České republiky.

Finanční gramotnost 2023

Soutěž Finanční gramotnost připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA) a s podporou MŠMT a MF ČR. Cílem akce je doplňovat znalosti, ověřovat jejich úroveň, seznamovat žáky se světem peněz a s problematikou finanční gramotnosti jako takové.

Hospodaření města

Jak vlastně hospodaří město? Jaké jsou jeho příjmy a výdaje? O tom, jak hospodaří město Vyškov, ale také o plánech města do budoucna přišel popovídat studentům obchodní akademie Ing. Petr Buchta, který pracoval celá léta na MěÚ Vyškov a podílel se především na řešení dopravní problematiky města.

Písař třídy 1. AK

Pod pojmem „psaní všemi deseti“ se běžně označuje dovednost efektivního používání klávesnice. Zahrnuje využívání všech deseti prstů se snahou o rovnoměrné vytížení všech prstů a také psaní naslepo, tj. bez dívání se na klávesnici. Dobře nacvičené psaní všemi deseti výrazně usnadňuje a urychluje práci s počítačem.

Soutěž ZAV 100

Ve dnech 5. a 10. 12. 2022 se konala mezinárodní internetová soutěž v psaní na klávesnici ZAV-100. V jednotný čas psalo 25 jednominutových cvičení s penalizací 100 úhozů za chybu přes 600 soutěžících z celého světa v každé kategorii.

Bezpečně na internetu

V říjnu se žáci prvního ročníku oboru obchodní akademie a praktické sestry zapojili do projektu Kraje pro bezpečný internet. Studenti si mohli prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu.

ZAV Olomouc 2022

Obrovská gratulace za skvělé výkony patří všem našim žákům, kteří se 3. 11. 2022 zúčastnili soutěže ve zpracování textů ZAV Olomouc 2022. Na startovní čáru se postavilo 447 soutěžících z 52 škol.

Tajemná legenda o krysařovi

Ve 13. století se tisíce lidí z Německa, severní Francie a území dnešní Belgie vydaly na východ. Jejich přestěhování podporovali čeští králové, šlechtici i kláštery – všichni totiž na osídlení nevyužité půdy vydělávali. Jedním z nejvýznamnějších kolonizátorů byl olomoucký biskup Bruno ze Šaumburku, rádce Přemysla Otakara ll.