Psychologická olympiáda

Dne 13. 3. 2024 se naše studentky Simona Linderová, 3. PS, s prací „Síla slova“ a Petra Olejníková2. PS, s prací „Manipulativní komunikace“, účastnily regionálního kola psychologické olympiády v Kyjově. Celkem se účastnilo 17 soutěžících ze zdravotnických škol v Jihomoravském kraji. Všechny práce byly na vysoké úrovni a velmi obohacující, ale jen tři si mohly odnést pomyslnou medaili. Vítězkou se stala Veronika Brhelová ze SZŠ a VOŠZ Znojmo, p. o., která reprezentuje Jihomoravský kraj v republikovém kole.

Našim děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci!

Mgr. Šimoníková