Soutěž ZAV-100

Celkem 10 studentů z obchodní akademie se nebálo poměřit své výkony s ostatními a zapojilo se do mezinárodní internetové soutěže ZAV – 100. Soutěž se konala 5. 12. 2023 a žáci v daném časovém úseku museli napsat 25 jednominutových opisů textu při penalizaci 100 trestných bodů za chybu.

Studenti Sára Tichá 3. AK, Erik Jurůj 2. AK, Martin Keresteš 2. AK, Alexandr Bureš 4. AK, Anna Kubíčková 4. AK, Veronika Turcovská 3. AK, Daniel Palasiewicz 2. AK, Robert Pokiser 4. AK, Tomáš Bednařík 3. AK a Filip Pučan 3. AK se v obrovské konkurenci neztratili.

 

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme!

 

Mgr. Kaňová, Ing. Hučíková, Mgr. Wetterová, Ing. Podolanová