Exkurze 3. PS

V rámci praktické výuky měli žáci 3. ročníku praktické sestry možnost navštívit anesteziologicko-resuscitační jednotku a porodní oddělení v nemocnici Vyškov. Obě exkurze byly velmi obohacující. Poděkování patří zdravotnickému personálu, který se studentům věnoval opravdu pečlivě a s ochotou odpovídal na všechny dotazy.