Zpráva exkurze 3. PS

V posledním týdnu praktické výuky, před měsíční praxí, jsme 23. 5 navštívili Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Po celou dobu se nám věnovala Mgr. Jarmila Březovská a seznámila nás s provozem a činností tohoto zařízení. Měli jsme možnost poznat klienty stacionáře i jejich pracovní dílny, kde jsou během dne zaměstnaní v rámci této sociální služby. Zařízení na nás působilo velmi příjemně a vstřícně. Klienti se z naší návštěvy radovali.

Po pandemické odmlce už zase soutěžíme ve svém oboru

Po dvou letech, které byly díky pandemii nestandardní nejen ve výuce, ale i v možnosti změřit své znalosti a dovednosti a vyměnit si zkušenosti na krajské či celostátní úrovni, už zase soutěžíme. Dvě žákyně a jeden žák oboru PS se setkali se zájmem publika se svým vystoupením v krajském kole psychologické olympiády v Kyjově na téma „Setkání s radostí“. Žákyně 2. PS, Eliška Pospíšilová, se mimo to účastnila i celostátního kola soutěže ošetřovatelství v Praze.

Simulace v ošetřovatelství

Co se Vám vybaví při spojení slov simulace a ošetřovatelství nebo zdravotnictví? Myslím, že většině z nás „naskočí“ jako asociace simulant, tedy simulace ve smyslu předstírání nemoci za nějakým účelem. V případě návštěvy studentů ze 4. ZA v simulačním centru ošetřovatelství  na SZŠ Jaselská v Brně je ovšem ta správná asociace simulátor, tedy něco jako trenažér.

Prevence je COOL!

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Projektu se účastnily třídy oboru praktická sestra a zdravotnického lycea. Jedná se o sérii deseti videoklipů, které jsou provázané s elektronickými kvízy. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí.

„Život, to jsme nebrali“

Lukáš Procházka, student 4. ročníku oboru zdravotnický asistent, se první pomoc učil ve škole už v 1. ročníku a stejně jako všichni zdravoťáci absolvoval i školní kolo soutěže družstev PP. Tehdy to však byly modelové situace, které musel řešit sice prakticky, ale stále jen „jako“. Nedávno však Lukáše postavil život před skutečnou praxi a výzvu.

„POMÓC, TADY HOŘÍ!!!!“

Taktické cvičení HZS Vyškov se uskutečnilo ve spolupráci s budoucími zdravotníky.

Dne 21. 10. 2021 se ve „vyškovském věžáku“ konalo cvičení Hasičského záchranného sboru Vyškov. Šlo o taktické cvičení, u kterého bylo nutné evakuovat obyvatele bytového domu do bezpečí a uhasit požár. Naše třída – druhý ročník oboru praktická sestra – byla vyzvána, aby ztvárnila figuranty pro zásah. Byli jsme rozmístěni v bytovém domě do nejvyšších pater.

Světový den první pomoci

Foto z akce

Světový den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. Na Masarykově náměstí ve Vyškově se při této příležitosti setkaly všechny složky integrovaného záchranného systému již v pátek 10. září dopoledne. Ani naše škola, která pravidelně spolupracuje s ČČK, samozřejmě nechyběla. Studenti úspěšně reprezentovali a předávali získané dovednosti a vědomosti z oblasti první pomoci.