Respono exkurze

V rámci výuky předmětu Ochrana veřejného zdraví se žáci 1. ročníku oboru praktické sestry vydali na exkurzi do Respona. Prohlédli si všechna zákoutí, chráněnou dílnu, sklad nebezpečného odpadu, ale i nový prostor, kde můžete odevzdat věci, které již v domácnosti nepotřebujete (hrnce, skleničky, ale i lyže) a které ještě poslouží druhým lidem.

Zpráva exkurze 3. PS

V posledním týdnu praktické výuky, před měsíční praxí, jsme 23. 5 navštívili Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Po celou dobu se nám věnovala Mgr. Jarmila Březovská a seznámila nás s provozem a činností tohoto zařízení. Měli jsme možnost poznat klienty stacionáře i jejich pracovní dílny, kde jsou během dne zaměstnaní v rámci této sociální služby. Zařízení na nás působilo velmi příjemně a vstřícně. Klienti se z naší návštěvy radovali.