Dezinfekce, sterilizace, asepse…

Začít je potřeba od základů! Proto třída 1. PS (poprvé v roli sestřiček) v Nemocnici Vyškov p. o. navštívila oddělení Centrální sterilizace. Zde je energická vedoucí sestra Pintěová seznámila se všemi potřebnými informacemi ohledně sterilizačních postupů. Na neurologickém oddělení pak doplnili znalosti o správném nakládání s biologickým materiálem. A protože „opakování je matka moudrosti“, tak vše studenti ještě procvičili ve škole – v nové učebně ošetrovatelství.