Vyškovský jazykový ostrůvek

Výuka německého jazyka není pouze řada gramatických cvičení. Jsou to také reálie daných jazykových oblastí. Přednáška na téma „Vyškovský jazykový ostrůvek“ nám přiblížila historii našeho vlastního regionu.

Vesnice, které v 1. polovině 14. století osídlovali německy mluvící přistěhovalci, byly typem uzavřené návesní vsi. Pro přízemní domky je charakteristická klenutá část vstupu, tzv. „žudr“, německy „Sölder“.  Tento typ původní architektury vzbuzuje dodnes zájem vědců a historiků z celé Evropy. 

Žudrové domy na Vyškovsku jsou zajímavé také množstvím vstupních a osvětlovacích otvorů v domech. Každý majitel žudru vtiskl svému domu osobitý ráz prostřednictvím reliéfu omítky na vnějším průčelí domu i uvnitř žudru. Reliéfy byly tvořeny vtlačováním prstů do vlhké hlíny. Za žudry se lze vypravit do Rostěnic, Zvonovic, Lysovic a Kučerova. Lysovice, Rostěnice a Zvonovice jsou dokonce díky dochovaným žudrům prohlášeny za vesnické památkové zóny.

Až si budete v létě plánovat nějaký ten cyklovýlet nebo turistiku, určitě se vyplatí navštívit historické hanácké žudry. Poděkování za zajímavou přednášku patří Mgr. Ivaně Šrámkové a Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, která přednášku umožnila.

 

Linda Menšíková, Sára Mlčochová, studentky 2. ročníku obchodní akademie