Soutěž ošetřovatelství byla letos pohledem do historie oboru

Jako každoročně i letos proběhlo v únoru školní kolo soutěže ošetřovatelství.

Téma je vyhlašováno celostátně, tento ročník byl věnován historii ošetřovatelství. Tím sice odpadla „akčnost“ praktické části, ale i tak byly studenty připravené prezentace velmi podnětné a zajímavé.

Dozvěděli jsme se nejen podrobnosti o nám již známých osobnostech, především Florence Nightingalové, světově uznávané zakladatelce ošetřovatelství jako vědního oboru, ale i pro nás nová fakta z historie zubního lékařství a dentální hygieny, léčby diabetu, vývoje
sesterských stejnokrojů, ošetřovatelství v době napoleonských válek…

Soutěže se letos vzhledem k tématu účastnili studenti 1. a 2. ročníku oboru praktická sestra. V souhrnu přednesené prezentace na vybrané téma a testu teoretických vědomostí z historie ošetřovatelství se na prvním místě umístila Nela Pešková z 1. PS, na druhém místě Zuzana
Fialová z 2. PS a pomyslné stupně vítězů na třetí příčce doplnila Ema Fidermáková z 1. PS.

Nela Pešková naši školu zastoupila 22. března na celostátní soutěži v Praze.

Pochvalu však zaslouží všechny účastnice i jejich odborné vyučující, které věnovaly čas a úsilí jak přípravě třídních kol, tak konzultacím postupujících prací.

Text článku: Mgr. Zuzana Jirešová
Foto: Mgr. Šárka Trávníčková