ZDR – Aktivity a úspěchy

Dezinfekce, sterilizace, asepse…

Dezinfekce, sterilizace, asepse…

Začít je potřeba od základů! Proto třída 1. PS (poprvé v roli sestřiček) v Nemocnici Vyškov p. o. navštívila oddělení Centrální sterilizace. Zde je energická vedoucí sestra Pintěová seznámila se všemi potřebnými informacemi ohledně sterilizačních postupů.

Exkurze 3. PS

Exkurze 3. PS

V rámci praktické výuky měli žáci 3. ročníku praktické sestry možnost navštívit anesteziologicko-resuscitační jednotku a porodní oddělení v nemocnici Vyškov.

„Jak jsem překonal sám sebe“

„Jak jsem překonal sám sebe“

Toto je letošní téma psychologické olympiády. Během lednového dopoledne tak zazněly moudré myšlenky, citáty i rady, jak překonávat překážky a stát se tak lepším!

Odborná exkurze v Simulačním centru v Brně

Odborná exkurze v Simulačním centru v Brně

Dne 21.12.2022 se vybrané žačky (Brandýsová Nikola, Otevřelová Monika, Zouharová Magdalena, Grossová Natálie, Dostálková Kamila) 2. PS zúčastnily odborné exkurze v Simulačním centru v Brně.