Erasmus+ 2019-2022

Naše škola získala opět grant v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Na základě výsledku výběrového řízení  se v letech 2019 – 2022 zapojila do projektu mobility osob v rámci Klíčové akce 1 (KA1 – profesní rozvoj) pro školský sektor a tím získala možnost  vyslat sedm pracovníků do zahraničí na kurzy s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

Uskutečněné mobility: 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.