Erasmus+ v Brightonu

Erasmus+ RE

Naše škola je opět úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.

V rámci jeho klíčové akce KA 1 – Projekty mobility osob se Mgr. Jana Řezníčková zúčastnila ve dnech 4.10. – 15.10. mobility – dvoutýdenního metodického kurzu pro učitele anglického jazyka Teaching English with Technology na jazykové škole ELC v Brightonu. Původně plánovaný termín mobility byl odložen z důvodu koronaviru, došlo také ke změně v obsazení vyučujícím.

Kurz byl určen pro učitele anglického jazyka. Zahrnoval důležitá témata metodiky výuky anglického jazyka se zaměřením na začlenění informačních technologií, využívání online zdrojů informací, možnosti online i offline didaktických pomůcek, rozšíření jazykových znalostí a dovedností.

S jazykovou školou ELC máme dobré zkušenosti, již v předchozím projektu mobilit Erasmus+ jsme využili  jejich kurzu. Opět jsme byli velmi spokojeni s nabízenou úrovní služeb. Tato jazyková škola je nejstarší jazykovou školu v Británii a má akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb. 

Mobilita umožnila především získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky a především praktické ukázky využití moderních technologií ve výuce cizího jazyka, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, komunikace v reálném prostředí, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost neformálních diskuzí v anglickém jazyce i mimo výuku.

Pro můj pedagogický rozvoj byla významná také příležitost dozvědět se zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života a další neformální komunikace v AJ, včetně hlubšího seznámení s kulturou a životním stylem.

Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a získané materiály budou sdíleny v průběhu roku v rámci předmětové komise AJ. Kurz byl pro mne velkým přínosem, dozvěděla jsme se spoustu nového, poznala nové lidi a načerpala spoustu inspirace. 

Mgr. Jana Řezníčková

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.