Cestovatelský začátek školního roku

Poslední pondělí v září proběhlo na naší SOŠce v cestovatelském duchu. My čtvrťáci jsme vyrazili do univerzitního krajského města Olomouce, kde je opravdu co k vidění. Po Praze je totiž druhou největší památkovou rezervací a skoro až do poloviny 17. století bylo hlavním městem Moravy.

Arcibiskupský palác, kam se v roce 1849 schoval vídeňský dvůr v obavách před vzbouřenci v monarchii a v prvních měsících po revoluci odtud vládl i sám mladý císař František Josef I., zaujal každého. Dozvěděli jsme se tam spoustu zajímavostí. Navštívili jsme také krásný dóm sv. Václava a obdivovali jeho věž, která je 2. nejvyšší v ČR.

Pak jsme pokračovali k nejvýznamnější památce Olomouce zapsané na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO – baroknímu sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Je opravdu velkolepý a v Evropě jedinečný. Ale neobdivovali jsme jen historii pevnostního města s barokními kašnami, Olomouc nás zaujala i množstvím mladých lidí, kteří zde studují na sedmi fakultách Univerzity Palackého. V Olomouci jsme měli zážitků moc a snad tu někteří z nás rozšíří i řady vysokoškoláků.

 

Studenti 4.AK a 4.ZL