Den otevřených dveří 2021-22

Den otevřených dveří pro všechny obory naší školy se uskuteční 23. listopadu 2021 od 15.00 hod. do 17.00 hod. v omezeném režimu.  Prohlídka vnitřních prostor školy není možná.

Všichni návštěvníci se musí dopředu zaregistrovat na vybraný termín: https://forms.gle/3Nnu2SNwSFjoteGx7. Návštěvníci bez registrace budou vpuštěni, pouze pokud v daný čas bude ještě pro daný obor volný termín.

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dále ON):
  • doložit certifikát o provedeném očkování,
  • doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech.
RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
  1. osob do 18 let,
  2. osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci,
  3. osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní.
 
Povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech platí pro všechny návštěvníky.
 

Srdečně zveme.

 

DOD 21

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.