Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Škola nabízí obory:

  Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny nové termíny: 4leté obory 12. 4. a 13. 4. 2022, 8leté gymnázium 19.4. a 20. 4. 2022.  Všichni uchazeči jsou povinni dodržovat po celou dobu pobytu ve škole platná hygienická opatření.        

 

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/ Specifikace požadavků od společnosti Cermat: https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz. Časový limit konání testů je stanoven na 70 min. pro český jazyk a 85 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů. O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

Informace od zřizovatele

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/home

Přílohy