Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Škola nabízí obory:

Dne 20. 04. 2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/22/R61, na jehož základě rozhodl ředitel školy takto:
Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke vzdělávání oboru 79-41-K/41 Gymnázium 4leté se zvýší na 61 (31+30), u oboru 53-41-M/03 Praktická sestra se zvýší na 31 .

 

  Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny nové termíny: 4leté obory 12. 4. a 13. 4. 2022, 8leté gymnázium 19.4. a 20. 4. 2022.  Všichni uchazeči jsou povinni dodržovat po celou dobu pobytu ve škole platná hygienická opatření. Pozvánky na přijímací zkoušky byly odeslány v pondělí 28. 3. 2022 všem uchazečům.

Kritéria přijímacího řízení

 

Katalogy požadavků platné od školního roku 2021/22

 

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na stránce Dotazy k přijímacímu řízení.

 

Přijímací zkoušky pro uchazeče z Ukrajiny 

Informace k přijímacím zkouškám pro uchazeče z Ukrajiny, kteří mají vízum strpění, upravuje speciální předpis. V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se lhůta pro podání žádosti cizincem o přijetí ke střednímu vzdělávání pro první kolo do oboru vzdělání s maturitní zkouškou prodlužuje do 5. dubna 2022 a do ostatních oborů vzdělání do 8. dubna 2022.

V přijímacím řízení má cizinec navýšen časový limit pro jednotnou přijímací zkoušku o 25 %. Cizinec má právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v českém jazyce, ukrajinském jazyce nebo anglickém jazyce podle svého výběru.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu: https://www.edu.cz/ukrajina/.

 

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/.

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/

Časový limit konání testů je stanoven na 60 min. pro český jazyk a 70 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů. O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

 

Informace od zřizovatele

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/home.

Kapacita kurzů je již naplněna.