Šablony pro SŠ 2022-2024

Od 1. 9. 2022 naše škola řeší projekt Inovativní vzdělávání GYKOVY, který je spolufinancován spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001881.

 

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole příjemce prostřednictvím realizace následujících aktivit projektu:

 

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

1.III/3 Školní psycholog SŠ

1.III/5 Kariérový poradce SŠ

 

Logo