Víte, co je umělá inteligence?

Učitelé Gymnázia a SOŠZE Vyškov se této problematice měli možnost blíže věnovat v rámci teambuildingového semináře, který po odborné stránce připravila Ing. Hana Čermáková spolu se svými kolegy informatiky. Účastníci se seznámili s nejnovějšími poznatky o umělé inteligenci, prakticky rozpoznávali texty či fotografie vytvořené umělou inteligencí a zkusili si naprogramovat a uvést do chodu malého robota. Na závěr se diskutovalo o využití nových IT technologií ve výuce v rámci jednotlivých oborů školy.
 
Dík patři všem organizátorům této zajímavé akce uspořádané v konferenčních prostorech Nemojanského mlýna.
 
Mgr. Jana Kolčářová, Mgr. Iveta Höferová