Erasmus+ pokračuje na Maltě

Naše škola se ve školním roce 2019/2020 opět úspěšně zapojila do programu Evropské unie Erasmus +.

V rámci klíčové aktivity KA 1 – Projekty mobility osob se RNDr. Václav Klement v listopadu 2019 zúčastnil dvoutýdenního studijního jazykového kurzu pro vedoucí pracovníky ve školství a školský management English Language Development for teachers & school na jazykové škole Alpha School of English, Arznell Street, St.Paul´s Bay, Malta. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl především určen pro ředitele středních škol, vedoucí kateder, učitele vysokých škol a administrativní pracovníky zajišťující činnost jednotlivých škol. Obsahem kurzu, který byl veden v anglickém jazyce, byla gramatika, slovní zásoba, jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení). Zvláštní důraz byl kladen na komunikaci se studenty, rodiči a s veřejností. Součástí výuky a profesionálního rozvoje jednotlivce byla příprava, využití a produkce učebních materiálů.

Vzhledem k tomu, že Alpha School of English je mezinárodní školou s dlouholetou tradicí a výbornými vzdělávacími výsledky, studují zde lidé z celého světa. V mnou navštíveném kurzu byli kolegové, zástupci škol z Polska, Ruska, Běloruska, Německa a z Brazílie. Vyučující jsou rodilí mluvčí z Velké Británie nebo z Malty. Škola má odpovídající zázemí – učebny vybavené moderní didaktickou technikou pro efektivní výuku jazyka. Ve výuce byly používány různé formy a metody páce. Vlastní výuka probíhala v malých skupinách (2 – 6 studentů), často byla využívána metoda one to one, kdy jeden učitel učil jednoho žáka. Mimo vlastní intenzívní výuku byl jeden den v týdnu určen jako intenzívní konverzační a komunikační cvičení se zaměřením na reálie, kulturu a historii Malty. Každý student se svým učitelem strávil celý den. Od brzkého rána do večera spolu cestovali po ostrově, anglicky konverzovali, navštěvovali muzea, historické a přírodní zajímavosti.

Za součást kurzu lze považovat i ubytování u velmi příjemné a přátelské hostitelské rodiny, pocházející z Walesu. V rodině bylo možno naprosto neformálně, a přesto perfektně procvičovat běžný hovorový anglický jazyk.

Dvoutýdenní intenzívní kurz byl velmi dobře organizačně i obsahově zajištěn. Všem učitelům mohu rozhodně doporučit absolvování jazykového vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Výsledkem je nejen výrazné zlepšení v anglickém jazyce, ale také možnost přímého srovnání vzdělávání v různých státech světa.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.