Erasmus+ ve Walesu

erasums-wales-01Naše škola se opět úspěšně zapojila do programu Evropské unie Erasmus +. V rámci jeho klíčové akce KA 1 – Projekty mobility osob jsem se zúčastnil ve dnech 20. 3. – 1. 4. mobility – dvoutýdenního kurzu pro učitele Bi-Component In-Service Training na jazykové škole Celtic English Academy v Cardiffu. Původně plánovaný termín mobility byl odložen z důvodu epidemie koronaviru, došlo také ke změně v obsazení. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl určen pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů. Skládal se ze dvou částí – první týden kurz všeobecné angličtiny, druhý týden studijní návštěva britské školy.

V rámci studijní návštěvy britské školy (Fitzalan High School Cardiff) jsem každý den navštívil 6 vyučovacích hodin. První dva dny hodiny matematiky, další dva dny biologii, fyziku, chemii, které jsou integrovány v předmětu Science a poslední den hodiny informatiky. Věkové rozpětí žáků bylo od 12 do 18 let. Tři vyučovací hodiny proběhly ve třídách se žáky se speciálními vdělávacími potřebami. Součástí bylo také seznámení s organizací školského systému. Velkým přínosem byla možnost neformálních diskusí s učiteli a vedením školy.

Mobilita mi umožnila kromě získání poznatků z výuky na britských školách také osvěžení jazykových znalostí a dovedností, komunikaci v reálném prostředí a možnost neformálních diskuzí v anglickém jazyce i mimo výuku.

Nové poznatky budou využity v procesu výuky a získané zkušenosti budou sdíleny s ostatními členy pedagogického sboru.

 

Mgr. Zdeněk Šustek

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

erasmus-wales-02erasmus-wales-03

erasmus-wales04