Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 po náhradním termínu – autoremedury ze dne 31. 5.

Výsledky přijímacího řízení 1. kola byly zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy 2. května 2022. Výsledky náhradního termínu byly zveřejněny 18. května 2022. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Výdej rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude probíhat v úterý  3. 5. 2022 odpoledne od 12:30 do 15:30 hod. a ve středu  4. 5. 2022  dopoledne od 7:00 do 11:00 hod. a odpoledne od 12:30 do 15:30 hod. Pro obor Gymnázium 8leté (Ozon i Gate) bude rozhodnutí vydávat administrativní pracovnice E. Přikrylová, budova gymnázia, 1.patro, dveře vedle ředitelny. Pro 4leté obory (Gymnázium 4leté, Obchodní akademie, Praktická sestra) bude rozhodnutí vydávat administrativní pracovnice J. Obrtelová, budova SOŠ, 1. patro, dveře č. 216.

Uchazeč může vzít  zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou, pokud si jej nevyzvednou osobně. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání ke stažení zde. Odvolání lze podat teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí (ne dříve).