Erasmus + Mobility pro učitele anglického jazyka

Summary

V rámci jeho klíčové akce KA 1 – Projekty mobility osob se Mgr. Romana Měřínská a Mgr. Petra Nedomová v září 2021 zúčastnily mobilit. Mgr. Petra Nedomová se zúčastnila jazykově metodického kurzu Teacher Training course pro učitele anglického jazyka. Mgr. Romana Měřínská zaměřila svoji mobilitu na metodu CLIL.  Kurzy pořádala jazyková škola CES Centre of English Studies v Dublinu. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Naše škola je opět úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.

V rámci jeho klíčové akce KA 1 – Projekty mobility osob se Mgr. Romana Měřínská a Mgr. Petra Nedomová v září 2021 zúčastnily mobility – dvoutýdenního metodického kurzu pro učitele anglického jazyka CLIL and Teacher Training course na jazykové škole CES Centre of English Studies v Dublinu. Tato jazyková škola má dlouholetou tradici (byla založena v roce 1979) a má akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb. Přijíždějí se sem učit studenti z mnoha zemí celého světa, např. ze Španělska, Itálie, Ruska, Číny, Japonska, Saudské Arábie, Brazílie, Německa, Kolumbie nebo Švýcarska.

Kurz byl určen především pro učitele ze středních škol. Zahrnoval důležitá témata metodiky výuky anglického jazyka, rozšíření jazykových znalostí a dovedností i aspekty ze socio-kulturní oblasti. Část věnovaná výuce metodou CLIL nám byla šita přímo na míru. Mgr. Nedomová se zaměřila na metodiku výuky cizího jazyka a na to, jak poskytovat podporu ostatním vyučujícím při zavádění metody CLIL do výuky. Mgr. Měřínská se věnovala meotdě CLIL z pozice vyučujícího přírodovědných předmětů a vedoucí ŠVP pro zaměření OZON.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, ukázky využití moderních technologií ve výuce cizího jazyka, praktické ukázky přizpůsobení cvičení v hodině metodě CLIL, hospitace ve výuce, komunikace v reálném prostředí, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost neformálních diskuzí v anglickém jazyce i mimo výuku, možnost nejen komunikovat v AJ, ale dozvědět se také zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života irské rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila. Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a získané materiály budou sdíleny v průběhu roku v rámci předmětové komise AJ, v rámci pracovní skupiny OZON i s vedením školy.

Kurz byl pro nás velkým přínosem, dozvěděly jsme se spoustu nového, poznaly nové lidi a načerpaly spoustu inspirace. Prostudovaly jsme spoustu materiálů a dostaly příležitost poznat krásnou zemi a život v ní. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.