Světový den první pomoci

Foto z akce

Světový den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. Vyhlašuje jej každoročně Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Na Masarykově náměstí ve Vyškově se při této příležitosti setkaly všechny složky integrovaného záchranného systému již v pátek 10. září dopoledne. Ani naše škola, která pravidelně spolupracuje s ČČK, samozřejmě nechyběla. Studenti úspěšně reprezentovali a předávali získané dovednosti a vědomosti z oblasti první pomoci.

Plakát Den První pomoci

A co napsal jeden ze studentů o této akci?
„V den 10. 9. 2021 proběhla na náměstí ve Vyškově každoroční akce v rámci IZS, kde jsme mohli nahlédnout do práce hasičů, policie a záchranné služby. Na místě bylo možné si prohlédnout vozidlo RZP, auto Policie ČR a užít si program, který pro kolemjdoucí připravil Hasičský záchranný sbor.
Společně s 5 spolužáky ze zdravotnické školy jsme byli vybráni, abychom pomohli ČČK a názorně předvedli první pomoc, konkrétně resuscitaci. Na náměstí se toho dopoledne prostřídal opravdu značný počet dětí, a to zejména děti z mateřských a základních škol. Bylo krásné pozorovat, jak se děti učí zachránit lidský život, a vidět v jejich očích nadšení, že si mohou vyzkoušet něco nového! Myslím, že jak pro návštěvníky, tak pro nás školitele to byl nevšední zážitek.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům této velké a prospěšné akce.“

Jan Zeman, student druhého ročníku oboru praktická sestra