Zpráva exkurze 3. PS

V posledním týdnu praktické výuky, před měsíční praxí, jsme 23. 5 navštívili Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Po celou dobu se nám věnovala Mgr. Jarmila Březovská a seznámila nás s provozem a činností tohoto zařízení. Měli jsme možnost poznat klienty stacionáře i jejich pracovní dílny, kde jsou během dne zaměstnaní v rámci této sociální služby. Zařízení na nás působilo velmi příjemně a vstřícně. Klienti se z naší návštěvy radovali.

Následující den jsme započali na rentgenovém pracovišti v nemocnici ve Vyškově. Pan Bc. Jan Vrána nás seznámil s jednotlivými pracovišti – sono, rentgen. Ukázal nám rentgenové snímky zdravých a covidových plic, vysvětlil nám účinnost kontrastní látky.

V lékárně se nám věnovala zástupkyně vedoucí lékárny Mgr. Drahomíra Kubíková. Viděli jsme skladovací prostory, nemocniční lékárnu, přípravu léků, výrobu čípků, uchovávání opiátů, formuláře, které jsou nutné k vystavení jednotlivých léků i opiátů.

Další exkurze byla v biochemické laboratoři, kde nás provázel RNDr. Antonín Čermák. Stručně nám vysvětlil podstatu vyšetřovacích metod prováděných v této konkrétní laboratoři. Připomněl nám zásady správného odběru materiálu a dopravení do laboratoře.

Všechny exkurze byly velmi obohacující. Získali jsme nové informace a poznali nová pracoviště.

Chtěli bychom poděkovat všem provázejícím za ochotu a vstřícnost.