Hospodaření města

Jak vlastně hospodaří město? Jaké jsou jeho příjmy a výdaje?

O tom, jak hospodaří město Vyškov a o plánech našeho města do budoucna nám přišel popovídat Ing. Petr Buchta, který pracoval celá léta na MěÚ Vyškov a podílel se především na řešení dopravní problematiky města.

Přednáška tak vhodně doplnila učivo předmětu ekonomiky ve třídě 2. PS.

Ing. Jitka Hučíková