Edukativní měření kvality ovzduší

Každý z nás dělá mnoho pro své zdraví. Ať už sportujeme či zdravě jíme, avšak málokdo si vzpomene na vzduch a škodlivé částice v něm, které vdechneme v průměru šestnáct krát za minutu.

Co nejvíce znečišťuje ovzduší nebo jak měřit množství nebezpečných částic obsažených ve vzduchu, či jak používat vysoce specifická čidla a jak s monitorovanými daty zacházet? Nejen to, ale i mnoho dalšího jsme se dozvěděli na přednášce od odborníků ze společnosti EnviTech, která se uskutečnila v úterý 3. 10. v aule naší školy. Cílem projektu, o kterém přednášející hovořili, je zjištění vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší ve třech městech Jihomoravského kraje. A to v Brně, ve Znojmě a u nás ve Vyškově. Proto jsme se my, studenti GYKOVY, do projektu zapojili, protože můžeme být u toho, můžeme přímo vstoupit do procesu měření a sledovat záznamy z čidel online.

Byli jsme ve zkratce poučeni o tom, co nejvíce znečišťuje ovzduší a jaké další především klimatické faktory ovlivňují naměřené hodnoty, a i jakým směrem se budou ubírat naše další společné kroky. Náš tým vybral několik lokalit ve Vyškově pro instalaci měřící techniky, zaneseme je do mapy a společnost Envitech přístroje nainstaluje. Tato přípravná fáze by měla být hotová do poloviny listopadu. Pak začneme sledovat čidla online v počítači, zaznamenané hodnoty budeme zapisovat a na začátku jara vyhodnocovat. Součástí závěrečné zprávy studentů bude také navrhnout případná opatření, která by mohla vést ke snížení předpokládaných znečišťujících emisí v ovzduší v našem okolí.

 

Za celý tým

Maxim Sopko 2. A, Magdalena Trdá 2. A a Vojtěch Novák 7. MA