Respono exkurze

V rámci výuky předmětu Ochrana veřejného zdraví se žáci 1. ročníku oboru praktické sestry vydali na exkurzi do Respona. Prohlédli si všechna zákoutí, chráněnou dílnu, sklad nebezpečného odpadu, ale i nový prostor, kde můžete odevzdat věci, které již v domácnosti nepotřebujete (hrnce, skleničky, ale i lyže) a které ještě poslouží druhým lidem.

Gymnazisté v rakouské metropoli

Žáci druhých a třetích ročníků gymnázia se 26. 3. vypravili do Vídně. Při komentované prohlídce rakouského parlamentu se podívali do historických i moderních jednacích sálů, vyslechli zajímavý výklad o historii a fungování horní a dolní komory a ochutnali speciality poslanecké kantýny.

Matematický klokan 2024

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Letošní ročník se konal 22. března a na naší škole se soutěže zúčastnilo 150 studentů gymnaziálních a ekonomických oborů. 

Exkurze na ČHMÚ Brno

Dne 14. 3. se žáci 2. a 3. ročníků, kteří tvoří skupinu zabývající se projektem Edukativní měření kvality ovzduší, zúčastnili exkurze do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Jako součást exkurze si studenti pod vedením Dr. Mgr. Knozové prohlédli meteorologickou zahrádku, na níž jim byly představeny veškeré měřicí přístroje.

Daně a cla do škol

Studenty 3. a 4. ročníku oboru obchodní akademie zaujaly v rámci projektu „Daně a cla do škol“ odborné přednášky o daních a kontrolní činnosti finanční správy. Projekt vznikl za spolupráce Finanční a Celní správy. Jeho cílem je nabídnout možnost doplnit výuku finanční gramotnosti o informace z oblasti daní i cel.