Botanické poznání

Dne 26. 6. 2018 jsme se my, žáci prvních ročníků a kvinty, zúčastnili exkurze do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zde jsme se rozdělili do skupinek dle tříd. Každý obdržel dva pracovní listy, které nám pomohly uspořádat si všechny získané informace. Jednotlivé skupinky se vystřídaly ve venkovní části areálu a ve sklenících, kde jsme objevovali krásy přírody. Ve sklenících jsme viděli rostliny od kaktusů přes masožravé rostliny až po živoucí fosilii Wollemii nobilis. Nejvíce se nám líbil venkovní areál, kde krásná příroda v kombinaci s přívětivým počasím vytvořila nezapomenutelný zážitek. Díky tomu, že byla každá rostlina označena štítkem se svým jménem, nám některé zajímavé utkvěly v paměti. Po příjemně stráveném dopoledni v krásách rozkvetlé zahrady jsme nasedli na vlak směr Vyškov. Exkurzi jsme si užili a všem milovníkům přírody vřele doporučujeme návštěvu této zahrady.          žáci 1. A

Den Země na SOŠce

Při příležitosti letošního Dne Země navštívili studenti 1. ročníku oboru zdravotnický asistent Muzeum Vyškovska s expozicí Příroda Vyškovska. Zde se mohli zábavnou formou seznámit s geologickou historií dané lokality, poznat zblízka mnoho druhů ptáků, savců, ryb, obojživelníků, plazů i hmyzu. Interaktivnost výstavy je podtržena jak instalací dotykového panelu s hlasy zvířat, který obsahuje obrázky ptáků a jejich hlasy, tak i dalšími praktickými aktivitami, zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních i středních škol. Studenti 1. ZA si také ve čtvrtek 12. 4. 2018 prohlédli provozovnu RESPONA – regionální společnosti, která zaručuje zodpovědné nakládání s odpady. V rámci ekologické výchovy jsou i tímto způsobem u žáků podporovány a pěstovány postoje, které jsou důležité pro trvale udržitelný rozvoj. Mgr. Olga Kaňová

Floristická vycházka do Rakoveckého údolí

V pondělí 25. 9. 2017 jsme se my, studenti 3. ročníků a septim, kteří navštěvují seminář biologie, sešli na autobusovém nádraží ve Vyškově. Naším cílem bylo Rakovecké údolí, kde se měla konat exkurze se zaměřením na floru rostoucí v této lokalitě. Odborným dohledem nám mimo učitelů byl i bývalý přírodovědec vyškovského muzea Ing. Jan Buřival a ředitel botanické zahrady Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. David Cigánek. Během exkurze jsme si osvěžili vědomosti z předchozích ročníků a úspěšně jsme je aplikovali např. při určování rostlin. Naším dalším cílem bylo nasbírat některé byliny, které budeme následně určovat a zařazovat do školního herbáře. Ke každé zajímavé rostlině, kterou jsme po cestě zahlédli, nám naši průvodci ochotně prozradili spoustu zajímavostí a způsoby využití. Také jsme se naučili pracovat s botanickým klíčem a zjistili jsme, že určit přesně, o kterou rostlinu se jedná, není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. I přes nepřízeň počasí se exkurze setkala s kladnými ohlasy a všichni jsme si z ní odnesli spoustu nových poznatků, které se nám budou hodit nejen při našem dalším studiu. Kateřina Studničná, 7.MB

Exkurze do Botanické zahrady Brno

V pondělí 19. 6. 2017 se žáci 1. ročníku zdravotnických oborů (1. ZA, 1. ZL) Gymnázia a SOŠZE Vyškov zúčastnili motivační exkurze do Botanické zahrady MU v Brně. Ta umožňuje studentům pod vedením zkušeného lektora vidět a prakticky pozorovat rozmanitost a krásu rostlin. Botanická zahrada v letní barevné nádheře upoutala pozornost žáků hned na začátku exkurze. V pěti sklenících je možné sledovat exotické rostliny v jakémkoli ročním období. Největší skleník (tzv. palmový) nabízí škálu subtropických rostlin. Tropickému skleníku dominuje největší leknín světa, viktorie královská. Údajně unese až 35 kg váhy, přirozeně roste v povodí Amazonky a byla objevena českým botanikem. V zahradě vykvétá od roku 1924, a pokud chcete jeho květ spatřit, musíte se informovat nebo prostě mít štěstí. Na začátku (odpoledne) vykvétá bíle, po dvě noci kvete, postupně tmavne a zavírá se třetí den jako tmavě růžový. Další skleníky jsou zaměřeny na kapradiny, cykasy, kaktusy a sukulenty. Můžete zde najít i masožravky. Ve venkovní části se nachází několik částí, které reprezentují vegetaci různých částí světa. Pro mnoho lidí je česká příroda mnohdy stejně exotická a neznámá jako třeba příroda Středomoří nebo příroda ještě vzdálenějších lokalit. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná a rozšířila naše znalosti z botaniky. Její návštěvu Read more

Biologická olympiáda 2017

Začátkem února 2017 proběhlo každoroční školní kolo Biologické olympiády (kategorií A a B). Téma letošního již 51. ročníku BiO:  Budiž světlo! Soutěžící  obou kategorií opět čekaly 2 praktické úkoly, 30otázkový test a pestrá  poznávačka  (15 rostlin, 15 živočichů).Výsledky: Kategorie  A:     1. místo   Petr Vičar,  OB                             2. místo   Iva Vanderková, MB                             3. místo   Izabela Adamcová, MB Kategorie  B:     1. místo   Tomáš  Florus,  XA                             2. místo   Veronika  Jenáčková, 2.B                             3. místo   Anna Zadražilová, XB Vítězové postupovali do krajského kola, která se konalo 31. 3. 2017 kategorii A a 7. 4. 2017 pro kategorii B v Brně. Maturant Petr Vičar chtěl zopakovat loňské vítězství v kraji a tím si zajistit přímý postup do ústředního kola, leč pouhého 0,5 bodu rozhodlo jinak a skončil v krajské soutěži na krásném         3. místě.  Blahopřejeme!!! Tomáš Florus (naše mladá naděje) z rodinných důvodů nemohl nastoupit do krajské soutěže, tak jsme vyslali odvážnou Veroniku Jenáčkovou. Ve velmi těžké konkurenci skončila jako úspěšný řečitel BiO. I tady blahopřejeme. Všem účastníkům děkujeme za účast a  přejeme mnoho zdaru v dalším studiu biologie. Mgr. Lenka Zádrapová, Mgr. Jitka Hrežová a Mgr. Miloš Holzer

Exkurze do Mendelova muzea

V pátek 3. 3. 2017 se studenti 2. ročníku zdravotnického lycea Gymnázia a SOŠZE Vyškov v rámci biologie a ekologie vypravili na exkurzi do Brna. Cílem cesty bylo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. Prohlídka s komentářem přiblížila, kromě osobnosti Gregora Johanna Mendela, především principy dědičnosti. Žáci se dozvěděli i další zajímavosti spojené s jeho životem, dětstvím, studiem a v neposlední řadě jeho zájmem o meteorologii a včelařství. Odborný výklad studentům vysvětlil, jak poznatky z matematiky a statistiky stály za definováním tří principů, kterým se často říká Mendelovy principy dědičnosti. Instituce nyní ve spolupráci s odborníky vytvořila zajímavé studijní texty, animace vědeckých experimentů či interaktivní úkoly z oblasti molekulární biologie a genetiky. Exkurze byla pro všechny přínosná a s novými vědomostmi a poznatky jsme se vraceli domů. Michaela Čtvrtníčková, 2. ZL

„SAPERE – vědět, jak žít“ – 6. ročník

6. ročník této oblíbené on-line soutěže o zdravém životním stylu, správné životosprávě a ekologických přístupech v životě lidské společnosti je u konce. V letošním roce se do školního kola zapojila většina studentů napříč všemi našimi obory. Trojice Adéla Maráčková z XA, Kristýna Drápalová a Kateřina Orságová z OA obsadila v krajském kole nádherné 2. místo.

Přírodovědný klokan 2015/16

Ve středu 14. října 2015 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.

Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut.

Biologická exkurze septim a třetích ročníků

Ve středu 15. 4. 2015 se uskutečnila přírodovědná exkurze studentů septim a třetích ročníků. Nejprve jsme navštívili Botanickou zahradu Přírodovědné fakulty MU. Dostali jsme pracovní listy k vyplnění o skupinách tropických a subtropických rostlin. Prohlédli jsme si nezvykle velké kaktusy a kapradiny, banánovník, eukalyptus a užitkové rostliny tropů – kávovník, kakaovník, rýži, papáju či pepř černý. Poté následovala prohlídka Anthroposu Moravského zemského muzea. Průvodce nás zaujal velmi zajímavých výkladem plným informací o vývoji člověka. K vidění zde jsou i kosterní nálezy či model mamuta s mládětem v životní velikosti. Líbily se nám malby zvířat vytvořené v 3D modelu jako v opravdové jeskyni. Exkurze se nám moc líbila. Snad každý z nás se dozvěděl něco nového. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se nám po celou dobu exkurze věnovali, průvodcům a učitelům biologie. Kateřina Orságová, septima A      

Historický úspěch v krajském kole Biologické olympiády

Dnem vítězství pro Petra Vičara z 6.XB se stal 10. duben, kdy se konalo krajské kolo BIO v kategorii B. Petr si šel vytrvale za svým cílem, nechal své soupeře daleko za zády a vybojoval zlatou. 

Krajské kolo BIO v kategorii A se v Brně konalo dne 27. 3. 2015. Naše studentka Pavlína Čtvrtníčková ze třídy 3.B obstála ve velké konkurenci středních škol Jihomoravského kraje a umístila se na výborném 3. místě.

Tomáš Florus nezklamal

Tomáš Florus, student 4.KA, se dne 27. 4. 2015 zúčastnil okresního kola Biologické olympiády. I přes velkou konkurenci a složité téma – Život stromu – dokázal vyhrát. Již teď se plně připravuje na účast v krajském kole, které se uskuteční 15. 5. 2015, a opět pomýšlí na nejvyšší příčky. Blahopřejeme!