Ukliďme Česko!

Dne 6. dubna se naše škola zapojila do výzvy Ukliďme Česko. Žáci nižšího gymnázia a studenti prvních ročníků gymnázia a SOŠ spolu s profesory posbírali odpadky celkem na 10 lokalitách. Dohromady se podařilo nasbírat 741 kg rozmanitého odpadu. Nejvíce byl zastoupen plast, poté sklo a papír. Dále jsme našli nespočet nedopalků cigaret, což by pro některé mohlo být možná k zamyšlení.

Biologie

Ať už věříte na zázraky či nikoliv, první pozorný pohled na libovolný živý organismus vás přesvědčí o tom, že se před vámi nachází malý zázrak. prof. RNDr. Arnošt Kotyk, DrSc

Den Země na SOŠce

Při příležitosti letošního Dne Země navštívili studenti 1. ročníku oboru zdravotnický asistent Muzeum Vyškovska s expozicí Příroda Vyškovska. Zde se mohli zábavnou formou seznámit s geologickou historií dané lokality, poznat zblízka mnoho druhů ptáků, savců, ryb, obojživelníků, plazů i hmyzu. Read More …

BI – Učebnice

Biologie na nižším gymnáziu Učebnice jsou koncipovány jako čtyřdílný komplet, který svým obsahem plně pokrývá učivo přírodopisu na ZŠ i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Jedná se o bohatě ilustračně a obrazově vybavené tituly nakladatelství Fraus, které mají nejen odbornou, Read More …

BI – Vyučující

Jméno Telefon Mgr. Jitka Hrežová 517 307 021 Mgr. Eva Cikánková 517 307 021 Mgr. František Herman 517 307 033 Mgr. Miloš Holzer 517 326 785 Mgr. Olga Kaňová 517 326 780 Mgr. Petr Klement 517 326 745 Mgr. Lenka Read More …