Floristická vycházka do Rakoveckého údolí

V pondělí 25. 9. 2017 jsme se my, studenti 3. ročníků a septim, kteří navštěvují seminář biologie, sešli na autobusovém nádraží ve Vyškově. Naším cílem bylo Rakovecké údolí, kde se měla konat exkurze se zaměřením na floru rostoucí v této lokalitě. Odborným dohledem nám mimo učitelů byl i bývalý přírodovědec vyškovského muzea Ing. Jan Buřival a ředitel botanické zahrady Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. David Cigánek.

Během exkurze jsme si osvěžili vědomosti z předchozích ročníků a úspěšně jsme je aplikovali např. při určování rostlin. Naším dalším cílem bylo nasbírat některé byliny, které budeme následně určovat a zařazovat do školního herbáře.
Ke každé zajímavé rostlině, kterou jsme po cestě zahlédli, nám naši průvodci ochotně prozradili spoustu zajímavostí a způsoby využití. Také jsme se naučili pracovat s botanickým klíčem a zjistili jsme, že určit přesně, o kterou rostlinu se jedná, není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.
I přes nepřízeň počasí se exkurze setkala s kladnými ohlasy a všichni jsme si z ní odnesli spoustu nových poznatků, které se nám budou hodit nejen při našem dalším studiu.

Kateřina Studničná, 7.MB