BI – Učebnice

Biologie na nižším gymnáziu

Učebnice jsou koncipovány jako čtyřdílný komplet, který svým obsahem plně pokrývá učivo přírodopisu na ZŠ i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Jedná se o bohatě ilustračně a obrazově vybavené tituly nakladatelství Fraus, které mají nejen odbornou, ale i estetickou kvalitu.

Přírodopis 6
Přírodopis 7
Přírodopis 9

Biologie na vyšším gymnáziu

  • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc s.r.o., 2006
Biologie pro gymnázia

Volitelný blok biologie

  • učebnici genetiky

Praktická sestra

  • RNDr. Jaroslav Odstrčil, Antonín Hrůza: Biologie pro zdravotnické školy
biologie PS