Biologická olympiáda 2017

Začátkem února 2017 proběhlo každoroční školní kolo Biologické olympiády (kategorií A a B).
Téma letošního již 51. ročníku BiO:  Budiž světlo! Soutěžící  obou kategorií opět čekaly 2 praktické úkoly, 30otázkový test a pestrá  poznávačka  (15 rostlin, 15 živočichů).Výsledky:

Kategorie  A:     1. místo   Petr Vičar,  OB
                            2. místo   Iva Vanderková, MB
                            3. místo   Izabela Adamcová, MB

Kategorie  B:     1. místo   Tomáš  Florus,  XA
                            2. místo   Veronika  Jenáčková, 2.B
                            3. místo   Anna Zadražilová, XB

Vítězové postupovali do krajského kola, která se konalo 31. 3. 2017 kategorii A a 7. 4. 2017 pro kategorii B v Brně.

Maturant Petr Vičar chtěl zopakovat loňské vítězství v kraji a tím si zajistit přímý postup do ústředního kola, leč pouhého 0,5 bodu rozhodlo jinak a skončil v krajské soutěži na krásném         3. místě.  Blahopřejeme!!!

Tomáš Florus (naše mladá naděje) z rodinných důvodů nemohl nastoupit do krajské soutěže, tak jsme vyslali odvážnou Veroniku Jenáčkovou. Ve velmi těžké konkurenci skončila jako úspěšný řečitel BiO. I tady blahopřejeme.

Všem účastníkům děkujeme za účast a  přejeme mnoho zdaru v dalším studiu biologie.

Mgr. Lenka Zádrapová, Mgr. Jitka Hrežová a Mgr. Miloš Holzer