BI – Aktivity a úspěchy

Exkurze na ČHMÚ Brno

Exkurze na ČHMÚ Brno

Dne 14. 3. se žáci 2. a 3. ročníků, kteří tvoří skupinu zabývající se projektem Edukativní měření kvality ovzduší, zúčastnili exkurze do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Jako součást exkurze si studenti pod vedením Dr. Mgr. Knozové prohlédli meteorologickou zahrádku,…

Edukativní měření kvality ovzduší

Edukativní měření kvality ovzduší

Každý z nás dělá mnoho pro své zdraví. Ať už sportujeme či zdravě jíme, avšak málokdo si vzpomene na vzduch a škodlivé částice v něm, které vdechneme v průměru šestnáct krát za minutu.

Exkurze v Modré

Exkurze v Modré

Žáci 2.SA a 2.SB si dne 15. 9. 2022 udělali krásný výlet, při kterém navštívili nejedno zajímavé místo. V rámci historické sekce se jednalo o Archeoskanzen Modrá, kde se poutavým způsobem seznámili s životy našich předků z dob Velké Moravy. Mezi aktivity…

Biologická olympiáda 2022

Biologická olympiáda 2022

Dne 15. a 16. února 2022 proběhlo školní kolo Biologické olympiády (kategorií A a B). Téma letošního již 56. ročníku BiO bylo: DRŽ BALANC!!! Soutěžící obou kategorií čekaly dva praktické úkoly, třiceti otázkový test a obávaná poznávačka (patnáct rostlin, patnáct…

Ukliďme Česko!

Ukliďme Česko!

Dne 6. dubna se naše škola zapojila do výzvy Ukliďme Česko. Žáci nižšího gymnázia a studenti prvních ročníků gymnázia a SOŠ spolu s profesory posbírali odpadky celkem na 10 lokalitách. Dohromady se podařilo nasbírat 741 kg rozmanitého odpadu. Nejvíce byl…

Sluníčka GYKOVY už vědí…

Jsme skupina studentů gymnázia, která se zapojila do celoročního projektu s názvem CO2 Liga. Jde o školský projekt Ekologického institutu Veronica, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Zabýváme se problematikou globální změny klimatu. Soutěž byla rozdělena do…

Věci mezi nebem a zemí 

Věci mezi nebem a zemí 

Tento název pátého tématu v naší ozonové třídě dává skvělou příležitost propojit znalosti, kreativitu a vlastní invenci. V rámci přírodovědného bloku se studenti dozvěděli o atmosféře, podnebí, složení vzduchu, morfologii a anatomii ptáků, teplotě, zvuku, bouřce, hromu a spoustě dalších…

Přírodovědné praktikum primy

Přírodovědné praktikum primy

Třída prima A, tedy noví studenti našeho osmiletého gymnázia, se ve dnech 2. - 6. 9. 2019 zúčastnila přírodovědného praktika na Rychtě v Krásensku.

Člověk vs. divočina

Stejně jako předešlé ročníky, se i žáci 2.B v letošním roce vydali vstříc novému dobrodružství a to na naučný pobyt v Krásensku, trefně pojmenovaný “Člověk vs divočina“. Trefně proto, že počasí jim už druhý den moc nepřálo a dalo by…

155 – Exkurze do světa záchranářů

„Saniťáci jsou fajn chlápci.“ Až když stojíte v garážích a prohlížíte si, s jakou precizností záchranáři rozkládají své vybavení a zprůchodňují dýchací cesty figuríně, uvědomíte si, jak rádi byste byli, kdyby v případě nehody přijeli. Dozvěděli jsme se spoustu novinek,…