BI – Učebnice

Biologie na nižším gymnáziu

Učebnice jsou koncipovány jako čtyřdílný komplet, který svým obsahem plně pokrývá učivo přírodopisu na ZŠ i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Jedná se o bohatě ilustračně a obrazově vybavené tituly, které mají nejen odbornou, ale i estetickou kvalitu.

1. prima

 • Černík a kol.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ – Zoologie a botanika 1

 

2. sekunda

 • Černík a kol.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ – Zoologie a botanika 2

 

3. tercie

 • Černík a kol.: Přírodopis pro 8. ročník ZŠ – Biologie člověka

 

4. kvarta

 • Černík a kol.: Přírodopis pro 9. ročník ZŠ – Geologie a ekologie

 

Biologie na vyšším gymnáziu

Pro 1. – 3. ročník čtyřletého cyklu

Pro kvintu – septimu osmiletého cyklu

Povinná literatura

 • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc s.r.o., 2006

 

Doporučená literatura

Pro 1. ročník a kvintu

 • Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová: Biologie rostlin, Fortuna 2000
 • Hana Hančová, Marie Vlková: BIOLOGIE I. v kostce, Fragment, 2007

Pro 2. ročník a sextu

 • Jiří Šlágr a kol. Ekologie pro gymnázia, Fortuna, 2003

Pro 3. ročník a septimu

 • Ivan Novotný, Michal Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, 2002
 • Pro 4. ročníky v semináři a v bloku biologie
 • Jan Šmarda: Genetika pro gymnázia, Fortuna 2003
 • Eduard Kočárek: Genetika, Scientia 2008
 • ODMATURUJ z biologie, Didaktis 2013

 

1. ročník

Povinná literatura

 • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc s.r.o., 2006

Doporučená literatura

 • Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová: Biologie rostlin, Fortuna 2000
 • Hana Hančová, Marie Vlková: BIOLOGIE I. v kostce, Fragment, 2007

 

2. ročník

Povinná literatura

 • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2006

3. ročník

Povinná literatura

 • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2006

Doporučená literatura

 • Ivan Novotný, Michal Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, 2002

4. ročník

Povinná literatura

 • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2006

Doporučená literatura

 • Jan Šmarda: Genetika pro gymnázia, Fortuna 2003
 • Jiří Šlágr a kol. Ekologie pro gymnázia, Fortuna, 2003
 • Hana Hančová, Marie Vlková: BIOLOGIE I. v kostce, Fragment, 2005