Sluníčka GYKOVY už vědí…

Sluníčka GYKOVY už vědí…

Jak na klimatickou krizi!

Jsme skupina studentů gymnázia, která se zapojila do celoročního projektu s názvem CO2 Liga. Jde o školský projekt Ekologického institutu Veronica, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Zabýváme se problematikou globální změny klimatu. V průběhu školního roku jsme pracovali na různých úkolech, které nás seznámily s důležitou teorií této klimatické krize, například co jsou skleníkové plyny, co je uhlíková stopa, co může znamenat nebezpečí veder a sucha nebo problematika povodní či tání ledovců a permafrostu. A hlavně už víme, že každý člověk může přispět a pomoci k zachování bezpečného života na naší planetě. Protože zodpovědnost každého člověka považujeme za jedinou možnost, jak zachovat pestrý život na Zemi, jsme rádi, že jsme mohli svým výzkumem tuto možnost ověřit.

Soutěž byla rozdělena do čtyř misí. V první a druhé misi jsme se snažili snížit uhlíkovou stopu změnou svého chování v různých oblastech, například šetření teplou vodou, snížení teploty při vytápění bytu, nakupování bez jednorázových plastových obalů, podpora nakupování v secondhandu, nebo i omezení masa v našem jídelníčku.

Ve třetí misi jsme si vyzkoušeli navrhnout řešení, jak se adaptovat na případné hrozby sucha a veder ve Vyškově. Tato obava vzešla z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 90 respondentů z řad studentů a učitelů naší školy. Navrhli jsme mokřad, který by mohl zlepšit vodní bilanci ve sledované lokalitě, výsadbu stromů a keřů na podporu biodiverzity, a tedy zvýšení stability a udržitelnosti ekosystému jako celku, který pak může efektivněji zmírňovat nepříznivé dopady veder či povodní na lidské osudy. V rámci školy připravujeme projekt „Dešťovka“. Na více informací o této ekologické iniciativě se můžete těšit v září!

Všechny mise jsme splnili podle poroty na výbornou a svými aktivitami jsme pomohli udržet oteplení planety na 1,5°C. Ze 60 zapojených škol ČR bylo nakonec 16. 6. 2021 pozváno 8 nejúspěšnějších týmů do Prahy a my jsme byli mezi nimi. Závěrečné proslovy jednotlivých týmů probíhaly v historických prostorách Valdštejnského paláce. Není jediný vítěz, nyní již jde o spolupráci všech týmů, organizací a jednotlivců, kteří se chtějí angažovat pro záchranu zelené planety. A všichni společně soupeříme s časem!

Součástí akce byl veganský catering. Ptáte se proč veganský? Protože bezmasá strava má nejnižší uhlíkovou stopu!!!

Zaujal Vás tento projekt a není Vám osud naší planety lhostejný? Přidejte se mezi Sluníčka GYKOVY a zapojte se s námi do příštího ročníku CO2 Ligy.

Najdete nás na instagramu eco.friendly.slunicka.

 

Těšíme se na nová setkání a přátelství!!!

 

Vaše Sluníčka GYKOVY