Spolupráce s rodiči – baví žáky, rodiče i učitele

V rámci vzdělávání je velmi důležité nejen navázat vztah mezi učitelem a žákem, ale provázat to i s rodiči. Jsme velmi rádi, že se nám daří jít touto cestou a využít zajímavá povolání rodičů do výuky. V pátém tématu v SB je téma Mikrosvět. Navštívil nás mikrobiolog RNDr. Petr Ryšávka, který vysvětlil žákům sekundy jak to chodí ve střevech, jak velmi důležitou roli hrají probiotika a správné fungování mikrobiomu. Většina naší imunity, dobrá nálada, to, na co máme chuť, je řízeno právě našimi střevy. Žáci, ale i vyučující si uvědomili, jak je nutné se o správné fungování střeva starat a nepodceňovat správnou životosprávu.

Onkologii a její pokrok vysvětlil prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., který pracuje ve Fakultní nemocnici Brno. Toto nelehké téma dokázal žákům přiblížit a vysvětlit tak, že se zorientovali v základních pojmech léčebných postupů (chemoterapie vs. cílená biologická léčba). Velmi se jim líbilo retrospektivní pojetí a porovnávání možností léčby v 18. století oproti 21. století. Zjistili, že vývoj léku není otázkou pár chemických pokusů, ale jde o velmi precizní práci v laboratoři. 

Pro propojení obou hemisfér a zapojení i manuální zručnosti jsme přivítali vyškovského uměleckého řezbáře Tomiše Zedníka, jelikož další téma je Krajina Vyškovska. Nejprve vysvětlil princip svojí práce, co ho inspiruje, jak dlouho trvá, než se z papírového náčrtku stane hotová socha. V další části si studenti vyzkoušeli řezbařinu na vlastní kůži. Tato práce je moc bavila a odnesli si domů svoje výtvory. Naši žáci jsou velmi kreativní a jejich výtvarná díla jsou úžasná. Možná mezi nimi jsou budoucí návrháři, malíři, řezbáři… 

Myslíme si, že inspirovat a motivovat žáky ve všech směrech je nedílnou součástí naší práce. To, že si můžou splnit sen a dělat, co je v životě baví, je nutné zdůrazňovat a ukazovat jim reálné příklady. I zde ale platí BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE.

Všem rodičům, kteří se zapojili a v budoucnu zapojí, děkujeme a těšíme se na další spolupráci 😀

Show Jana Krause – RNDr. Petr Ryšávka

https://youtu.be/HQDO-OPUpLk

Vymik – Tomiš Zedník

https://www.youtube.com/embed/TKBzRUGyaIo?start=46&end=711