Svět klavíru

V úterý 15. června navštívila třída 1.B v rámci hudební výchovy „Svět klavírů“. Toto vyškovské muzeum se nachází na Žižkově ulici a široko daleko nemá obdoby. Jedná se o sbírku klávesových nástrojů z různých období i prostředí.

Sám pan majitel Berčík se ujal role průvodce. Studentům přiblížil historii klavírů a na modelech vlastní konstrukce představil různé principy fungování úhozu klapek. Ke každému nástroji v expozici podal zajímavý výklad a s pomocí jedné studentky také prakticky ukázal rozdíl ve zvuku různých nástrojů. Třída se tak seznámila s klavichordem, cembalem, klavírem nebo třeba pianolou.

Právě zvuk pianoly celou prohlídku také završil. Pan Berčík o sobě skromně říká, že si na klavír zahraje akorát „Ovčáci, čtveráci“, nicméně hru na pianolu ovládá velmi dobře. Jedná se o automatický klavír, který se ovládá šlapáním do pedálů a přehrává tak předem nahrané skladby. Celá třída si jedinečnou návštěvu muzea užila a odcházela s novými poznatky i dobrou náladou.

Anastázie Sedláková, 1.B