Den Země na SOŠce

Při příležitosti letošního Dne Země navštívili studenti 1. ročníku oboru zdravotnický asistent Muzeum Vyškovska s expozicí Příroda Vyškovska. Zde se mohli zábavnou formou seznámit s geologickou historií dané lokality, poznat zblízka mnoho druhů ptáků, savců, ryb, obojživelníků, plazů i hmyzu. Interaktivnost výstavy je podtržena jak instalací dotykového panelu s hlasy zvířat, který obsahuje obrázky ptáků a jejich hlasy, tak i dalšími praktickými aktivitami, zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních i středních škol.


Studenti 1. ZA si také ve čtvrtek 12. 4. 2018 prohlédli provozovnu RESPONA – regionální společnosti, která zaručuje zodpovědné nakládání s odpady.

V rámci ekologické výchovy jsou i tímto způsobem u žáků podporovány a pěstovány postoje, které jsou důležité pro trvale udržitelný rozvoj.

Mgr. Olga Kaňová