Open School ve společnosti Red Hat

Ve středu 4. 4. 2018 se studenti se zájmem o informatiku zúčastnili projektu Red Hat for Students. Cílem bylo přiblížení různých technologií pomocí přednášek a workshopů. Během celého dopoledne se v přednáškovém sále střídali zaměstnanci Red Hatu, kteří studenty seznamovali jak se strukturou a historií firmy, tak i se softwarem a technologiemi, které firma využívá nebo na nich pracuje.

Velmi se nám líbila možnost prohlédnout si budovu firmy a ochota zaměstnanců odpovědět na jakékoli případné dotazy od práce Red Hatu se studenty až po složitější programátorské otázky.

Jakub Šišma, Hubert Otevřel XA