Celorepublikové měření vědomostí i dovedností zdravotnických asistentů

Dne 22. března 2018 se žákyně 3. ZA Pavlína Sotolářová zúčastnila celorepublikového kola soutěže „Ošetřovatelství“. Letošním tématem byla obvazová technika.

V teoretické části soutěže si Pavla zvolila téma „Obvazový materiál s využitím stříbra“a prezentovala i vlastní krátké instruktážní video převazu chronické rány s využitím moderních převazových materiálů.
V praktické části si velmi dobře poradila s kazuistikou diabetika s gangrénou na prstu dolní končetiny, ránu profesionálně ošetřila a o nemocného se příkladně postarala, včetně efektivní komunikace.

I když se Pavla neumístila na příčkách nejvyšších, dosažených 149 bodů bylo velkým úspěchem. Kromě toho zkušenost s účastí na této soutěži a poměření vědomostí a dovedností s nejlepšími studenty oboru z celé republiky je pro Pavlu jistě velkým přínosem nejen do dalšího studia.