V analytické laboratoři bylo fajn!

Exkurze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Dne 27. ledna 2022 se studenti třetích a čtvrtých ročníků, kteří si zvolili seminář z chemie a touží po chemickém poznání, vydali v doprovodu Mgr. Jitky Hrežové a RNDr. Jaroslava Orsága na exkurzi do Olomouce.

V daný den jsme odjížděli z Vyškova vlakem okolo osmé hodiny ranní. Po příjezdu do Olomouce následovala cesta přímo na Přírodovědeckou fakultu. Hned u vchodu jsme byli v úžasu. Moderní budova zářila barvami. Kolem nás se pohybovalo mnoho studentů a profesorů. Poté, co jsme si oblékli bílé pláště, jsme se cítili jako ,,velcí” chemici. Naše exkurze byla rozdělena na dvě části. Jedna skupina šla do laboratoře a jejím úkolem bylo v rámci laboratorní práce zjistit, jaké množství kofeinu je v kávě a jaké v zeleném čaji. Bylo to velice poučné a taky zodpovědné, v našich rukách jsme totiž drželi křehké věci jako mikropipety, zkumavky, kádinky a kyvetky. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je připravit a nachystat analytické přístroje a chemikálie před samotným pokusem, přesně vypočítat a odměřit dané množství látek, zfiltrovat je a také, jaké to je, když chemik čeká na výsledky své práce a doufá, že vše udělal správně. Velkým zážitkem byla práce s hmotnostním spektrometrem, díky kterému jsme stanovili množství kofeinu a potvrdili jsme hypotézu, že káva bude na kofein bohatší. Druhá skupina si mezitím prošla výukové laboratoře a byla seznámena se spoustou novinek ohledně technického vybavení, viděla velmi drahé analytické přístroje, které chemikům pomáhají zjišťovat přesná chemická složení nejrůznějších materiálů. Teorie byla také doplněna informacemi o možnostech studia chemických oborů a hlavně o uplatnění v praxi v rozmanitých odvětvích lidského konání od analýzy potravin, léčiv, přes kriminalistiku až po analýzu zkamenělin, kosterních pozůstatků a pravosti uměleckých děl z dávné minulosti.

V odpoledních hodinách jsme se museli rozloučit a vrátit se zpět na vlakové nádraží, odkud nám jel zhruba ve tři hodiny vlak domů. Byli jsme vděční, že jsme se mohli této akce zúčastnit i přes stále v té době trvající koronavirová opatření. Načerpali jsme nové vědomosti a podívali jsme se na nová zajímavá místa.

Myslím, že nám exkurze byla přínosná nejen po odborné stránce, ale také nás namotivovala k vysokoškolskému studiu v Olomouci. Proto velmi děkujeme docentu RNDr. Petru Bednáři, Ph.D. za pozvání a vřele tuto akci doporučujeme i ostatním studentům, kterým bude exkurze nabídnuta.

Kateřina Žďárská, 4.A