Příprava na výběrové řízení je důležitým předpokladem konečného úspěchu

Studenti 4. ročníku oboru obchodní akademie z Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov měli opět možnost zúčastnit se cvičného výběrového řízení. Cílem této akce bylo připravit studenty na reálný pracovní pohovor a zvýšit tak jejich šance na trhu práce.

Uchazeči měli za úkol připravit se na výběrové řízení, které mělo reálné zadání. Poté bylo třeba obstát co nejlépe před výběrovou komisí. Vybrali si jednu z nabízených pracovních pozic, vypracovali životopis, napsali motivační dopis, zjistili si údaje o nabízené pracovní pozici a připravili se na samotné výběrové řízení. Přípravu pak zúročili před výběrovou komisí.

Celkem byly vytvořené tři výběrové komise. Produktového specialistu a administrativního pracovníka do firmy Sanasport vybírala komise ve složení Ing. Jan Breburda, segmentový manažer a Mgr. Ivana Voženílková, zástupkyně ředitele školy. Účetního do firmy Lear Corporation Czech Republic s. r. o. vybírala komise ve složení Ing. Kateřina Doleželová, HR specialistka a Ing. Hana Čermáková, zástupkyně ředitele školy. Logistika do firmy SMC Industrial Automation CZ s. r. o. vybíraly Bc. Mária Rolková, HR manažerka a Ing. Jitka Hučíková, vyučující personální korespondence.

Studenti prokazovali u pohovorů své odborné znalosti a dovednosti. Část pohovoru probíhala v anglickém jazyce. Komise zhodnotily vypracování předložené dokumentace, vystupování uchazečů a zadané úkoly v průběhu pracovního pohovoru. V závěru pohovoru každý student dostal od personalistů a členů komise zpětnou vazbu, nakolik by u reálného pracovního pohovoru uspěl.

Odborníci z praxe vybrali následující vítěze: Alexandru Benešovou na pozici produktová specialistka, Annu Jašíčkovou na pozici administrativní pracovnice, Ondřeje Valtra na pozici účetního a Jana Nováka na pozici logistika.

Akce byla pozitivně hodnocena jak zástupci firem, tak i samotnými studenty. Výběrové řízení jim přineslo řadu podnětů a zkušeností, které jim v budoucnu pomohou úspěšně se prosadit na náročném trhu práce a získat práci, která je bude bavit, zajímat a přinášet uspokojení.

Velké poděkování za spolupráci patří zástupcům firem, kteří s vysokou profesionalitou, precizností a vstřícným přístupem vytvořili podmínky pro simulování situace výběrového řízení.