Školní kola konverzační soutěže v ruském jazyce

Dne 8. 2. 2022 se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ II. Vítězkou této kategorie se stala Lucie Bohuslavová ze třídy 4.B.

Dne 9. 2. 2022 se konalo školní kolo v kategoriích SŠ I a SŠ III. Vítězkou kategorie SŠ I se stala Soňa Mamiňáková ze třídy 2.AK. Vítězkou kategorie SŠ III je Jana Anatolijivna Baran ze třídy 1.AK.

Soutěž se tradičně skládala ze tří částí: poslechu s porozuměním, ústní prezentace vylosovaného tématu a konverzace na základě zadávaných otázek. Plynulost projevu, šíře slovní zásoby, gramatická přesnost, schopnost porozumět a spontánně reagovat – to vše hrálo roli při konečném hodnocení.

Postupujícím držíme palce do krajského kola, které proběhne 17. 3. online.  Všem zúčastněným děkujeme za svědomitou přípravu a přejeme mnoho zdaru (nejen) v dalším studiu ruštiny.

Mgr. Zlatka Zbořilová