CH – Učebnice

Nižší gymnázium Povinná literatura 1. ročník Povinná literatura Doporučená literatura 2. ročník Povinná literatura Doporučená literatura

CH – Vyučující

Jméno Telefon RNDr. Jaroslav Orság 517 307 029 Mgr. Jitka Hrežová 517 307 021 Mgr. Romana Měřínská 517 307 026 Mgr. Zuzana Ševčíková 517 326 774

Přírodovědný klokan 2015/16

Ve středu 14. října 2015 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.

Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut.

Chemická olympiáda

Do okresního kola chemické olympiády kategorie D, které se konalo 9. března 2015, se po náročné přípravě ve školním kole dostali dva studenti třídy KA. Z 1. místa postoupil Luong Ngoc Long a z 2. místa Lucie Vlčková. V okresním kole se Luong Ngoc Long umístil na skvělém 1. místě a Lucie Vlčková byla devátá.