Exkurze Respono

Má třídění odpadu smysl?

Na tuto otázku chtěla najít odpověď třída TA a KA na exkurzi v Responu. Při příchodu jsme byli seznámení s provozem Respona a pomalu jsme se vydali na prohlídku.

Hned u vchodu jsme viděli několik velkých kontejnerů, do kterých se házela suť a větší objemné věci. Poté jsme se vydali do největší budovy, kde pracovníci Respona třídili plasty podle barev. Pak jsme šli do budovy, kde se skladovaly nebezpečné látky a také staré hasicí přístroje.Viděli jsme, jak se rozebírají staré televize nebo rádia.

Prohlídka trvala něco kolem hodiny. Odcházeli jsme s novými vědomostmi a přesvědčením, že se pokusíme třídit odpad, jak to jen bude možné. Naše životní prostředí to potřebuje!